فرار ازآتش سوزی و به کام مرگ رفتن

(افرادی که قصد فرار از آتش سوزی را داشتند در دامنه کوه با اصابت یک تانکر گاز که از هوا سقوط کرد مواجه شده و جان باختند) آتش سوزی و انفجار در ذخایر گاز در دهانه کمرکلاغ شهر هرات، جان یازده تن از اهالی محل  را گرفت و نزدیک به بیست تن دیگر دچار سوختگی…

تجاوز ولسوال و افرادش بر زنان خانه آشپز، واقعیت یا توطئه؟؟

برخی از رسانه ها و منابع محلی در ولایت هراتگفته اند که سرپرست ولسوالی شیندند ولایت هرات همراه با سه تناز افرادش به اتهام تجاوز بر زنان خانه آشپز ولسوالی دستگیر شده اند. منابع گفته اند که ولسوالی و افراد متهمش جهت تحقیقات بیشتر تحت بازجوئی قرار دارند و هنوز واقعیت موضوع مشخص نشده است.