بازداشت 7 آدم ربا به شمول یک زن در هرات

اداره امنیت ملی هرات با نشر خبرنامه ای گفته است که نیروهای این اداره امروز هفت تن از اعضای یک باند اختطافچی را در شهر هرات بازداشت کرده اند. خبرنامه افزوده است که در میان افراد دستگیر شده یک خانم نیز شامل است. گفته شده است که این افراد به چندین مورد آدم ربائی بخصوص ربودن…

کمک 40ملیون یوروئی ایتالیا به خط آهن هرات

کشورایتالیا چهل میلیون یورو را بخاطرتکمیل فازچهارم خط آهن هرات اختصاص داده است. لوچینوپیزوتی سفیرایتالیا درکابل که به ولایت هرات سفرنموده است دردیدار با محمد آصف رحیمی والی هرات گفت که قراراست قرارداد این کمک بزودی میان وزرای خارجه ایتالیا و مالیه افغانستان درکابل به امضا برسد.