طالبان زنانه پوش 3 نیروی امنیتی را در هرات تیرباران کردند.

نیوز ویم – هرات: طالبان زنانه پوش روز گذشته سه تن از نیروهای امنیتی را در ولسوالی تازه تاسیس زاول هرات تیرباران کرده اند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات با تائید این خبر گفت: سربازان امنیتی و دفاعی حوالی ساعت 10 صبح دیروز درمنطقه بازار عزيز آباد؛ در حال گشت زنی بودند که ناگهان هدف…