چند خبر کوتاه از هرات

نیوز ویم _ هرات: خبر ۱. یک فرد ملکی در منطقهء فرقه سابق شهر هرات از سوی یک فرد مسلح به قتل رسیده است. پولیس هرات وقوع این رویداد را ناشی از اختلافات و دشمنی های شخصی عنوان میکند و میگوید که فرد قاتل را بازداشت کرده و تحت بازجوئی قرار داده اند. خبر۲. موظفین…