کشته شدن 18 شورشی به شمول ملا لونگ درشهر فراه.

نیوز ویم- فراه: ملا لونگ فرمانده مشهور طالبان در مرکز شهر فراه همراه با 17 شورشی دیگر در کمین قوای دولتی کشته شده و 9 تن دیگر شان نیز زخم برداشته اند. محب الله محب سخنگوی فرماندهی پولیس فراه میگوید که شب گذشته یک گروه از طالبان به سرکردگی ملا لونگ درقریه برنکتوت مرکزولایت فراه…

فراغت 30 انجنیر از برنامه YES در کابل

۳۰ انجینیر از برنامۀ حمایت از متشبثان جوان (YES) از رشتۀ انرژی فارغ التحصیل گردیدند. متن خبرنامه برنامه YES در پیوند به موضوع: به تعداد ۳۰ تن از انجینیران جوان مربوط فاکولته های انجینری، ساختمان و مهندسی در کابل؛ روز گذشته از برنامۀ حمایت از متشبثان جوان (YES) طی مراسمی سند فراغت بدست آوردند.