کشف کارگاه ساخت بمب های مغناطیسی در مرکز شهر هرات

نیوز ویم – هرات: نیروهای امنیت ملی هرات موفق به کشف یک مرکز مهم ساخت ماین های مغناطیسی درمرکز شهرهرات شدند. این مرکز ترورستی در منطقه درب خوش شهر هرات دریک هوتل واقع شده بود که امروز درعملیات کشفی کارمندان ریاست امنیت ملی کشف شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که فرد متخصص ساخت…