آغاز روند برقرسانی از بند سلما در ولسوالی کرخ

نیوز ویم – هرات : کار عملی ساخت سب استیشن های برق در ولسوالی کرخ هرات باهزینه نزدیک به 10 میلیون دالر امریکایی از سوی والی هرات آغازشد. به گفته مسئولان ؛ بیش از 30هزار خانواده در ولسوالی کرخ، ظرف یکسال آینده از برق تولیدی بند سلما مستفید خواهند شد. Advertisements

بی توجهی نهاد های مدافع حقوق بشری به یک طفل معلول و بی سرنوشت در شهر هرات.

نیوز ویم – هرات: خبری دردناک: به گزارش پایگاه خبری نیوز ویم ؛ ده روز قبل پرسونل هرات آمبولانس یک طفل 10 ساله را به گمان اینکه بیمار است ویا حادثه ترافیکی برایش اتفاق افتاده را از کنار سرک به شفاخانه حوزوی منتقل کرده اند. اما داکتران پس از معاینه متوجه شدند که این طفل…