تهدابگذاری ساختمان دانشگاه غور

نیوز ویم – غور: ساختمان دانشگاه ولایت غور امروز با هزینه 92 ملیون افغانی از بودجه وزارت شهرسازی و مسکن تهدابگذاری شد. مردم محل یکصد جریب زمین شخصی خود را بخاطر اعمار ساختمان این دانشگاه به دوولت اهدا کرده اند. حبیب الله رادمنش معاون والی غور میگوید که ساختمان دانشگاه با مساحت ۱۷۰۰ متر مربع؛…

قتل یک دختر نوجوان در هرات.

نیوز ویم – هرات: پولیس در ولسوالی گذره ولایت هرات 2مرد و 2 زن را به ظن قتل یک دختر 17 ساله بازداشت کرده است. دفتر سخنگوی پولیس هرات با نشر خبرنامه ای میگوید که طبق تحقیقات ؛ این دختر در قریه کریم آباد ولسوالی گذره به منظور شرکت در محفل عروسی به خانه این…