مدیر جنگلات گروه طالبان بادغیس؛ در هرات به دولت پیوست.

نیوز ویم _ هرات: مدیر جنگلات گروه طالبان برای ولسوالی ابکمری ولایت بادغیس؛ همراه با سلاح دست داشته اش در ولایت هرات به دولت تسلیم شد. دفتر سخنگوی پولیس هرات گفت : این عضو فعال گروه طالبان که یکی از اعضای گروه امین‌الله «خادم» از فرماندهان مطرح این گروه است؛ اخیرا در ولسوالی «کشک کهنه»…

آتش زدن 13 تُن مواد مخدر در هرات

نیوز ویم _ هرات: فرماندهی پولیس ولایت هرات امروز مقدار 13 تُن مواد مخدر را به آتش کشید. فرزاد فروتن سرپرست دفتر سخنگوی پولیس هرات میگوید که مواد حریق شده شامل تیزاب های سازنده مخدرات، مواد کیمیاوی جامد و مایع و مواد الکولی میباشد که در جریان سال 1396 و در 363 عملیات کشف و…

30 طالب مسلح در فراه به دولت تسلیم شدند.

نیوز ویم – فراه: در ولسوالی پرچمن ولایت فراه روز گذشته 30 طالب همراه با سلاح دست داشته شان به دولت تسلیم شده اند. محب الله محب سخنگوی پولیس فراه میگوید که این افراد از مدت ها به اینسو در قریه های پارس و ولیمه ولسوالی پرچمن علیه قوای دولتیی فعالیت داشتند.