نگاهی اجمالی به زمینه های ایجاد حکومت وحدت ملی و وضعیت موجود در افغانستان

سیدعبدالله سادات 11 دلو 1393 پیشینه: افغانستان كشوري است كه نزديك به چهل سال نابساماني، جنگ هاي داخلي ، برادركشي ها و دخالت بيگانگان را تجربه كرده است. مردم افغانستان حتي از شنيدن نام جنگ خسته شده اند و تنها اميد شان تامين امنيت و استقرار صلح ميباشد. Advertisements