نتایج منع تردد موتورسایکل ها در شهر هرات

رسانه های هرات و ملی خبر های داغ منع تردد موتروسایکل ها در شهر هرات را نشر کردند و این خبر را بسیار مهم جلوه دادند. اما در مورد اثرات و نتایج آن و همچنان دوباره آزاد شدن موتورسایکل سواری مطلبی را نشر نکردند. بناءَ من کوتاه در مورد دست آورد های بزرگ و مهم…