انواع سردرد, دلایل و درمان بعضی از سردرد ها

سردرد (cephalalgia یا Headache) بمعنی درد و ناراحتی در سر، جمجمه و یا گردن می باشد. سردرد ممکن است در یک طرف و یا هر دو طرف سر رخ دهد. بعضی اوقات سردرد فقط در یک ناحیه باقی مانده و بعضی اوقات از یک نقطه سر به نقطه دیگر حرکت می کند. سردرد می تواند بشکل…

فراغت 73 تن از رشته های مختلف صحی در فراه

73 تن از دانش آموخته گان رشته های قابلگی ، نرسنگ ، فارمسی و تکنالوژی طی محفلی فراغت شان را در ولایت فراه جشن گرفتند. از این میان 15 تن خانم ها و متباقی از طبقه ذکور اند که در انستیتوت علوم صحی لمر تحصیل کرده اند. این جوانان از نبود زمینه های کاری برای…